ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Περίληψη

Μέσω του LEADER Αλιείας προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στην ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών καθώς και στην ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού με την πρωτοβουλία τόσο των τοπικών κοινοτήτων όσο και των κατοίκων τους. Στο πρόγραμμα έχουν επίσης ενσωματωθεί τα μέτρα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή δεδομένων και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Επιπρόσθετα, μεγάλη σημασία δίνεται στα μέτρα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email