ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Συνεργασίες - Δίκτυα

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου συμμετέχει και συνεργάζεται με τα πιο κάτω δίκτυα ή οργανισμούς:


1. Η Εταιρεία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος και μέτοχος, μαζί με 14 άλλες Αναπτυξιακές Εταιρείες κρατών-μελών της Ε.Ε., στον Όμιλο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Ενδιαφέροντος, που έχει συσταθεί τον Ιούλιο 2005 στο Βίπο Βαλέντια της Νότιας Ιταλίας.

 

2. Η Εταιρεία συμμετέχει ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Διακρατικό Δίκτυο ‘RETIS’ το οποίο αντιπροσωπεύει 50 περίπου φορείς από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Σκοπός του Δικτύου ‘RETIS’ είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής συνοχής. Το δίκτυο ‘RETIS’ εφαρμόζει πολιτικές και προγράμματα της Ε.Ε. με στόχο την αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού.

 

3. Η Εταιρεία έχει υπογράψει Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Νομαρχία του Παλέρμο (Provincia Regionale di Palermo) της Ιταλίας. Σκοπός της υπογραφής του Πρωτοκόλλου είναι η συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και η ανταλλαγή απόψεων για την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών που εκπροσωπούν οι δύο Οργανισμοί.

 

4. Η Εταιρεία συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό διακρατικό Δίκτυο ‘FEDARENE’. Στο Δίκτυο ‘FEDARENE’ συμμετέχουν γύρω στους 65 φορείς που εκπροσωπούν 17 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. Το Δίκτυο έχει εκδώσει τη Διακήρυξη «Ευρωπαϊκές Περιφέρειες για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» η οποία έχει υπογραφτεί από 86 συνολικά οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας.

 

5. Η Εταιρεία έχει συμμετάσχει στο Συνέδριο του Δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για τον Κοινωνικό και Δίκαιο Τουρισμό που διοργανώθηκε στην Κρήτη με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη του τουρισμού στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ιούνιος 2007).

 

6. Για προώθηση των σκοπών της η Εταιρεία υπεγράψε στις 14 Νοεμβρίου 2003 Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ηρακλείου Κρήτης, μια από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές εταιρείες της Ελλάδας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email