ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Αποστολή

Η αποστολή του Κέντρου είναι η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής Λάρνακας, όσον αφορά κυρίως τα δασικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και πολιτιστικά και άλλα θέματα ενδιαφέροντος. Η περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, το οποίο χρειάζεται να αναδειχθεί για να μπορέσει να προστατευτεί.


Παρόμοιου τύπου Κέντρο δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.

Η περιοχή, πέρα από τα άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, μαστίζεται από δασικές πυρκαγιές, που σχεδόν αποκλειστικά οφείλονται στον άνθρωπο. Η ανάδειξη της μέσω του Κέντρου, η εκπαίδευση των ντόπιων κατοίκων και άλλων επισκεπτών και η γενική ευαισθητοποίηση, θα συμβάλουν τα μέγιστα στη προστασία του δάσους και των άλλων χώρων περιβαλλοντικής σημασίας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email