ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ  (ΑΝΕΤΕΛ) ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας.

Μετά από μακροχρόνια συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, με την ένθερμη υποστήριξη των Δήμων της Επαρχίας Λάρνακας και άλλων φορέων, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού. Μέσω αυτού του μηχανισμού, θα καθίστατο δυνατή η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες που διέπουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση του οράματος κάθε Κοινότητας και Δήμου.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) κενή θέση Πολιτικού Μηχανικού.Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@anetel.com ή και ιδιοχείρως στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ, Αγ. Λαζάρου 2Β, 7040, Ορόκλινη μέχρι την Δευτέρα 26/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ...
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων και στις προυποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσουν όσες κυπριακές επιχειρήσεις τροφίμων ενδιαφέρονται για εξαγωγές στην Αμερική. Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία..
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» μετατίθεται από τις 5/07/2018 στις 17 Σεπτεμβρίου 2018...
Ημερίδα \ [12.09.2018]
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου, ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου και το KES College σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα "Το μέλλον της βιολογικής γεωργίας και οι προοπτικές ανάπτυξης της στην Κύπρο", το Σάββατο 15 Σεμπτεμβρίου στο Κέντρο Όασις στην Χοιροκοιτία...
Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την επέκταση της περίοδου υποβολής αιτήσεων, για συμμετοχή στα υπό αναφορά σχέδια, από 11/8/2018 μέχρι τις 14/9/2018. ..

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email