ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή εταιρεία επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου, σαν αναγνωρισμένο ΚΕΚ, έχει εγκριθεί στα πιο κάτω Επιχορηγημένα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης:

 

1. Διαχείριση Έργων (Συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών)

 

2. Χάραξη Στρατηγικής για Αναβάθμιση και Εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος μιας Περιοχής

 

3. Πρώτες Βοήθειες - Επείγοντα Περιστατικά

 

4. Στρατηγική Μάρκετινγκ

 

 

Οι ημερομηνίες υλοποίησης των προγραμμάτων θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

 

 

ΚΕΚ Αναπτυξιακή Εταιρεία

Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου

Αγίου Λαζάρου 2Β

7040 Βορόκληνη

Διεύθυνση ΔΕΚ

Αγίου Λουκά 35

7731 Σκαρίνου

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την

Κ. Άννα Κοσμά, Υπεύθυνη ΚΕΚ

Τηλέφωνο:  24322020

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

akosma@anetel.com

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email