ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2007 – 2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Αντώνης Νικολάου στο τηλέφωνο 2481528024815280

 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/55800C9432D0D9C6C2257C15002F899F?OpenDocument

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας τ...ο οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2007 – 2013.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email