ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στόχοι

«Συνεργασία για τη δημιουργία αυτοσυντηρούμενων, διαφοροποιημένων και ζωντανών αγροτικών και αλιευτικών περιοχών, ελκυστικών για εργασία, κατοικία και επίσκεψη»

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των τοπικών αγροτικών και αλιευτικών περιοχών, με σκοπό τη στήριξη και την ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης και των συνεργειών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης τοπικής οικονομίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: Προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων και της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5:  Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων .

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email