ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ίδρυση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, ιδρύθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας το 2012. Το όλο έργο χρηματοδοτήθηκε μέσα από το Μέτρο 2.6 «Διατήρηση και Βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των Δασών» Καθεστώς 2.6.1: «Μη Παραγωγικές Επενδύσεις», Έργο : Δημιουργία Κέντρου Επισκεπτών, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών(ΚΟΑΠ).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email