ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

INVESTORS IN PEOPLE

 

Το Investors in People είναι το πρώτο ποιοτικό πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.

Δημιουργήθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης, δραστηριοποιείται σε 50 χώρες παγκοσμίως και έχει υιοθετηθεί από περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Investors in People πιστοποιεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που αναγνωρίζουν τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα καθιστά δυνατό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την υπεροχή των ανθρώπων σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιβράβευσης και εξέλιξης.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι του Investors in People;

Ο θεμελιώδης στόχος του Investors in People είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής επίδοσης μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης των εργαζομένων.

Το Investors in People πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε συνάρτηση με τη στρατηγική και τις αξίες που διέπουν τις λειτουργίες της, ενώ παράλληλα διευκολύνει το σχεδιασμό μελλοντικών στόχων και δράσεων. Θέτει ως προτεραιότητα τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων για τους οποίους η επιχείρηση/οργανισμός οφείλει να επενδύει συστηματικά προκειμένου να διασφαλίσει την σωστή εξέλιξή τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το πρότυπο Investors in People δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα:


 • Στην άρτια στελέχωση των θέσεων εργασίας μέσα από αδιάβλητα και αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης των γνώσεων και ικανοτήτων.
 • Στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη μάθηση και την επαγγελματική εξέλιξη/σταδιοδρομία για όλους τους εργαζόμενους.
 • Στην καλλιέργεια κλίματος συνεχούς αναγνώρισης και επιβράβευσης.
 • Στη δέσμευση της επιχείρησης για δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας που προάγουν την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την παροχή κινήτρων.

 

 

Οφέλη για τις επιχειρήσεις & τους εργαζόμενους

Η μεθοδολογία του Προτύπου Investors in People, διασφαλίζει πλεονεκτήματα τόσο για τον εργαζόμενο, με την εγγύηση της προοπτικής και της συνεχούς εξέλιξής του, όσο και για την επιχείρηση, με τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων.

 

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις:

 • Κερδοφορία μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας.
 • Βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών και ικανοποίηση μέσω της πελατοκεντρικής κουλτούρας.
 • Μειωμένο κόστος, αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων, υπεύθυνη και συνειδητοποιημένη εργασία.
 • Ενίσχυση της υλοποίησης συστημάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την καλύτερη επίδοση.
 • Παγκόσμια αναγνώριση για τους πελάτες και προσέλκυση των καλύτερων στελεχών της αγοράς.
 • Δομημένη και αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων.
 • Αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και επαναπροσδιορισμός των στόχων της επιχείρησης.
 • Σύγκριση (benchmarking) με κορυφαίες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο Investors in People.

 

Τα οφέλη για τους εργαζόμενους:

 • Πιστοποιημένο εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τους εργαζόμενους, τη διαφορετικότητα, την ιδιαιτερότητα και τις ανθρώπινες αξίες.
 • Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Αναγνώριση και εξέλιξη.
 • Ποιότητα στην εκπαίδευση.
 • Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευκαιρίες καριέρας.
 • Συμμετοχή και παρακίνηση.
 • Δικαιότερο σύστημα αξιολόγησης.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email